Talo- ja piha-apu har också en liten bara 1700 kg grävmaskin.

Grävmaskinsarbete

Vi gör även gådsarbeten. Klipper gräs, gräver diken,

  • Alla typer av grävarbeten
  • Vägar, husgrunder och gårdsplaner
  • Alla typer av avloppsvattenanordningar, hushållsvattenbrunnar och vattenlinjer

Från oss får man också produkter som hör till jord- och vattenbyggnad t.ex.

  • Sand, mylla och krossgrus
  • Avloppsvattentankar och reningsverk
  • Avloppsrör och kopplingar
  • Dränerings- och trumrör
  • Fiberduk
  • Impregnerade trästolpar

Vi klipper allt från små gräsplättar till ytor stora som fotbollsplaner. Ingen gräsmatta är för liten - ingen är för stor.

Flesta av våra kunder väljer ett skötselavtal.

Kunder slipper och bekymra sig när gräset måste klippas. Du berattar hur ofta du vill att gräset skall klippas.
När vi klipper din gräsmatta trimmar vi också kantterna om du vill.

Ring och diskutera med oss om vad du behöver 0440-48029

Välj tjänst för mer information

- Gräsklippning
- Kantklippning
- Häckklippning
- Växtplantering
- Vård av altan/gångar
- Vaktmästarservice
- Träd/växt-beskärning

- Tillsyn fritidsboende
- m.m

Terassbygge

Trädgårdsarbete

Suosittele meitä

Du minns väl hushållsavdraget!

För arbeten som du har låtit utföra hemma eller på din fritidsbostad kan du få upp till 2 400 euro i hushållsavdrag per person. Ett par som bor i samma hushåll kan få sammanlagt 4 800 euro i avdrag.

År 2019 är hushållsavdraget 50 % av det utförda arbetet om det utfördes av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro om året per person.