Talo- ja piha-apu har också en liten bara 1700 kg grävmaskin.

Grävmaskinsarbete

Vi gör även gådsarbeten. Klipper gräs, gräver diken,

 • Alla typer av grävarbeten
 • Vägar, husgrunder och gårdsplaner
 • Alla typer av avloppsvattenanordningar, hushållsvattenbrunnar och vattenlinjer

Från oss får man också produkter som hör till jord- och vattenbyggnad t.ex.

 • Sand, mylla och krossgrus
 • Avloppsvattentankar och reningsverk
 • Avloppsrör och kopplingar
 • Dränerings- och trumrör
 • Fiberduk
 • Impregnerade trästolpar

Vi klipper allt från små gräsplättar till ytor stora som fotbollsplaner. Ingen gräsmatta är för liten - ingen är för stor.

Flesta av våra kunder väljer ett skötselavtal.

Kunder slipper och bekymra sig när gräset måste klippas. Du berattar hur ofta du vill att gräset skall klippas.
När vi klipper din gräsmatta trimmar vi också kantterna om du vill.

Ring och diskutera med oss om vad du behöver 0440-48029

Välj tjänst för mer information

- Gräsklippning
- Kantklippning
- Häckklippning
- Växtplantering
- Vård av altan/gångar
- Vaktmästarservice
- Träd/växt-beskärning

- Tillsyn fritidsboende
- m.m


Terassbygge

Trädgårdsarbete

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share

Lämna en offertförfrågan eller fråga om mer!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Talo- ja piha-apu Atte Finland tk
Heinäsinkaarre 42
08700 LOHJA

FO-nummer: 1064237-3
Telefonnummer: 01 921 13848

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Du minns väl hushållsavdraget!

För arbeten som du har låtit utföra hemma eller på din fritidsbostad kan du få upp till 2 250 euro i hushållsavdrag per person. Ett par som bor i samma hushåll kan få sammanlagt 5875 euro i avdrag.

År 2020 är hushållsavdraget 40 % av det utförda arbetet om det utfördes av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro om året per person.