Snygga terrassglas till Lojo och hela Nyland

Skulle du vilja skydda din terrass mot regn, eller kanske du vill ha ett extra sommarrum?

Terassilasitukset Lohjalainen Talo- ja piha-apu asentaa tyylikkäät ja kestävät terassilasitukset kaikenkokoisille terasseille.

Skaffa stilfulla terrassglas till terrassen! Talo- ja piha-apu monterar glas på terrasser av alla storlekar i Nylandsområdet. Med hjälp av kvartsvärmare och terrassglas kan du tillbringa tid på terrassen långt inpå hösten och tidigt på våren. Vi har specialiserat oss på skjut-inglasningar och på den här webbsidan kan du bekanta dig med dess otaliga fördelar. Vi verkar inom hela Nylandsområdet.


Vi bygger även terrassen till dig om du vill!


En inglasad terrass är som ett andra vardagsrum


En inglasad terrass är ett rum som du kan inreda och där du kan vara skyddad mot regn och blåst. Genom terassinglasning sparar du värmeenergi. Terassinglasningen höjer värdet på ditt hem, ökar terrassens användningsmöjligheter och höjer boendetrivseln.

Ett skjutglassystem erbjuder allt som du behöver för en glasterrass av hög kvalitet: skjutbara och fasta glasväggar, ramkonstruktioner och glastak, skjutbara dörrar med gångjärn, även låsbara alternativ.

Fördelarna med inglasad terass

 • varje glas följer en egen skena
 • hållbara nailonhjul som lagrats för bättre glid
 • glasen har vindluckor
 • det finns hål för vattenavrinning i aluminiumskenorna
 • profilerna har dubbel tätning
 • profilerna är försedda med borstlister för att minska buller och damm
 • glaselementen kan lätt lyftas loss för tvätt
 • inga mekaniska delar som slits
 • fem års teknisk garanti

Funktionssäkert system för inglasning av terrasser, glider lätt på skyddade kullager. Glidelementen kan föras åt sidan på sommaren och vintern.


Terrassglasen levereras monterade som måttbeställda arbeten eller som monteringsfärdiga för gör-det-själv-kit. System lämpar sig utmärkt till såväl gamla som nya byggnader. Nedan anges skjut-inglasningens funktioner noggrannare, bekanta dig med dem och bli övertygad!


Beställ hållbar och lättanvänd terrassinglasning

Vi monterar en inglasning på din terrass som tål vilket väder som helst och är enkelt att tvätta, öppna och stänga. Terrassglasen skyddar dessutom husets konstruktioner mot fukt och damm och förlänger fastighetens ålder. Kontakta oss och skaffa terrassglas av yrkesmän! Ring 0440-480290

Vi monterar en inglasning på din terrass i Ingå, Karis, Lojo. Raseborg, Ekenäs, Vihtis ring 0440-480290.


Skjut-inglasning, modell med karm

Skenan är planerad för fyra glaselement. Den övre och nedre profilen är likadana.

Liukulasitus, puitteellinen malli

Mellanrummet mellan skenorna är 25 mm. Skenorna är med eller utan spont beroende på konstruktionen.


Profilerna är försedda med borstlister för att minska buller och drag. En gummitätning mellan glaset och profilen ökar tätheten.


Glasalternativ beroende på plats, även isolerglas.


Det lagrade hjulet har monterats på en rostfri axel som pressas fast i profilen och på så sätt garanterar mjuk rörelse.


Vertikala ramar när inglasningen är stängd.

Liukulasitus, puitteellinen malli

Profilerna är försedda med borstlister för att minska buller och drag. När profilerna är stängda sitter de fast med krokar i varandra – det ökar tätheten och ser till att de hålls på plats.

Lämna en offertförfrågan eller fråga om mer!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Talo- ja piha-apu Atte Finland tk
Heinäsinkaarre 42
08700 LOHJA

FO-nummer: 1064237-3
Telefonnummer: 01 921 13848

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Du minns väl hushållsavdraget!

För arbeten som du har låtit utföra hemma eller på din fritidsbostad kan du få upp till 2 250 euro i hushållsavdrag per person. Ett par som bor i samma hushåll kan få sammanlagt 5875 euro i avdrag.

År 2020 är hushållsavdraget 40 % av det utförda arbetet om det utfördes av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro om året per person.