Screen- och lamellgardiner

Talo-ja piha-apu levererar, mäter och monterar olika slags gardiner yrkeskunnigt. Vårt urval omfattar högkvalitativa Tamar XL väderskydd och vertikala lamellgardiner samt Tamar Skyline rullgardiner. Vi är baserade i Lojo och verkar inom hela Nylandsområdet.

Tamar XL väderskydd

Förläng terras säsongen och håll terrassen ren under alla årstider

Tamar XL väderskydd monteras som väggar på terrasser, i fönsteröppningarna under grilltak eller i stället för glas på balkonger. Tack vare Tamar XL väderskydd hålls terrassen och terrassområdet snyggt och i användbart skick året om.

Tamar XL väderskydd är av kraftig konstruktion och lämpar sig äve som skydd på stora terrasser. Tamar XL väderskydd tillverkas av antingen markis- eller screentyg enligt kundens önskemål. Tygets färg kan väljas så att det passar in i miljön. Ett transparent gardintyg stänger inte ut utsikten, varför det också vid blåsigt och regnigt väder är trevligt att vistas på terrassen, men ger ändå önskad intimitet på terrassen.

Lätt att fästa på väggen och i taket

Väderskyddet är lätt att fästa antingen på väggen eller i taket. Väderskyddets mekaniska delar består av pulvermålat aluminium. För väderskyddet kan man förutom standardprofilen även välja en Sunset aluminiumprofil, med vilken gardinen kan låsas fast i till exempel ett räcke eller terrassens golv. En driftssäker och lättanvänd reglermekanism garanterar väderskyddets funktionsduglighet under alla årstider. Om man vill kan man även få motordriven reglermekanism. När inget väderskydd behövs, lyfter man upp gardinen delvis eller helt och hållet.

Väderskydd med de mått som du vill ha

Ett måttillverkat väderskydd är lätt att montera själv, men om du vill så kan du även få väderskyddet färdigmonterat. Tamar XL väderskydd måttillverkas enligt kundens beställning. Den maximala bredden av ett exemplar är sex meter. Tamar beviljar fem års garanti på materialet i väderskyddet.

Se på presentationsvideon om Tamar XL väderskyddet

Tamar lamellgardiner

Färre störande faktorer, mera frid

Tamars lamellgardiner är ett lättanvänt och stilfullt alternativ som ger plats för annan inredning. Lamellgardiner kan användas på många sätt, de passar som både fönstergardiner och rumsdelare. Förutom att de ger solskydd isolerar lamellgardinerna både ljud och värme.

Lamellgardiner passar lika väl i bostadshus som i affärslokaler. Vertikala lameller kan lätt justeras för hand eller med en motor, de vrider sig smidigt och tyst runt sin axel. Ljusets riktning kan lätt justeras steglöst.

Lamellerna är 63, 89 eller 127 mm breda och det finns inga begränsningar för lamellernas längd och antal. Lamellerna tillverkas mot beställning även för sneda ytor.

Tamar VisionQuard lameller

VisionQuard-lamellerna är Tamars vertikala lamellgardiner som särskilt har planerats för arbete vid skärmterminaler. VisionQuard-lamellerna fördunklar rummet vid behov och minskar bländning effektivare än traditionella vertikala lamellgardiner.

Screenlameller – gjorda för terrasser

Screenlamellerna skyddar synnerligen effektivt mot solljus och -värme. Det transparenta solskyddet låter ljuset passera igenom och lämpar sig särskilt väl för balkonger och terrasser. Tack vare Screen lamellgardinerna kan du beundra landskapet alldeles som förr, men med mjukare solljus. Utrymmet förblir öppet och ljust.

Tamar Skyline – rullgardin för balkonger

Tamar Skyline är ett praktiskt alternativ för glasade balkonger och terrasser. Till skillnad från vanliga rullgardiner kan Skyline lätt skjutas åt sidan vid vädring eller när man vill njuta av direkt solljus. Skyline lämpar sig för såväl bostadshus som offentlig byggnader.

Tack vare sin speciella glidskena är Tamars balkonggardiner lätta att förflytta och de lämpar sig också för sådana balkonger där man på grund av vridbara glas inte kan använda traditionella rullgardiner. Skylines rullgardiner levereras med kulkedjedrift. Gardinernas delar är antingen av rostfritt stål eller aluminium och tack vare dem passar gardinerna väl till de varierande förhållanden som råder på balkonger och terrasser.

Kontakta oss och lämna en offertförfrågan!   Ring 0440-480290

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share

Lämna en offertförfrågan eller fråga om mer!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Talo- ja piha-apu Atte Finland tk
Heinäsinkaarre 42
08700 LOHJA

FO-nummer: 1064237-3
Telefonnummer: 01 921 13848

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Du minns väl hushållsavdraget!

För arbeten som du har låtit utföra hemma eller på din fritidsbostad kan du få upp till 2 250 euro i hushållsavdrag per person. Ett par som bor i samma hushåll kan få sammanlagt 5875 euro i avdrag.

År 2020 är hushållsavdraget 40 % av det utförda arbetet om det utfördes av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro om året per person.