Renoveringar av hög kvalitet i Nyland

Borde ditt hem renoveras?

Talo-ja piha-apu  utför mångsidiga renoveringar i Nylandsregionen. Vi utför såväl stora som små renoveringar samt reparationer som nyckelfärdiga tjänster. Vi utför inomhusrenoveringar och utomhusrenoveringar av bl.a. egnahemshus och radhus, stugor och fritidsbostäder. Via oss kan du även låta utföra bl.a. rörarbeten och få alla nödvändiga VVS-förnödenheter. Vi verkar inom hela Nylandsområdet.

Med hjälp av Hus- och gårdshjälp i Lojo kan du låta utföra alla renoveringar i huvudstadsregionen.

Vi utför bl.a.

 • Badrumsrenoveringar
 • Basturenoveringar
 • Certifierade vattenisoleringar( VTT:s våtrumscertifikat)
 • WC-renoveringar
 • Köksarbeten
 • Vattenskada reparationer
 • Plattläggningar
 • Kakelläggningar
 • Köksrenoveringar
 • Alla målningsarbeten inom- och utomhus
 • Montering av parketter och laminat
 • Panelbeklädnader
 • Arbeten för byte av fönster och dörrar
 • Alla rörarbeten (även små)
 • Husmålningar
 • Staket- och terrassbyggen
 • Ljustak

Kontakta oss och kalla en pålitlig aktör till arbete!

Vi utför alla arbeten pålitligt från början till slut och inom avtalat tidsschema. När du så vill så utför vi också en omsorgsfull slutstädning. Den som genomför renoveringen har ett vederbörligt våtrumscertifikat av VTT. Kontakta oss och lämna en kostnadsfri offertförfrågan om renovering!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share

Lämna en offertförfrågan eller fråga om mer!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Talo- ja piha-apu Atte Finland tk
Heinäsinkaarre 42
08700 LOHJA

FO-nummer: 1064237-3
Telefonnummer: 01 921 13848

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Du minns väl hushållsavdraget!

För arbeten som du har låtit utföra hemma eller på din fritidsbostad kan du få upp till 2 250 euro i hushållsavdrag per person. Ett par som bor i samma hushåll kan få sammanlagt 5875 euro i avdrag.

År 2020 är hushållsavdraget 40 % av det utförda arbetet om det utfördes av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro om året per person.